SF stiller beslutningsforslag om at ændre SU til elevløn


SF fremsætter i dag et forslag i Folketinget om at fjerne SU på fængselsbetjentuddannelsen og erstatte den med elevløn i skoleperioderne.

Med beslutningsforslaget vil partiet pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag, som kan sikre, at betjenteleverne fremover modtager elevløn i stedet for SU. Lovprocessen skal sættes i gang inden november i år.

Fængselsforbundet har i flere år arbejdet for at fjerne SU på fængselsbetjentuddannelsen og erstatte den med elevløn. Derfor hilser forbundets formand Bo Yde Sørensen beslutningsforslaget velkommen:

“Det er meget positivt, at der er politisk opbakning til forbundets forslag. Vi har i den grad brug for styrke rekrutteringen af flere betjente. Hvis der indføres elevløn under hele uddannelsen, vil det styrke interessen blandt den del af befolkningen, som allerede har etableret sig med hus og familie, og som derfor bliver afskrækket af at skulle på SU,” siger han.

Tidligere har også Dansk Folkeparti og Enhedslisten støttet op om forslaget, mens Det Konservative Folkeparti og justitsminister Nick Hækkerup har tilkendegivet, at det er en mulighed, som de vil se på i forbindelse med forhandlingerne om en ny flerårsaftale til efteråret.