Seniorbonusordning

Seniorbonusordning

For at styrke fastholdelsesindsatsen af seniorer yderligere,
blev det som led i udmøntningen af seniorinitiativerne i
trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og
centralorganisationerne fra den 1. januar 2009 aftalt:

 

 • at ansatte har ret til en seniorbonus, når de når en bestemt
  alder – for Dansk Fængselsforbunds medlemmer 62 år.
 • at ældre ansatte i forbindelse med
  medarbejderudviklingssamtalen skal have tilbud om en
  seniorsamtale
 • at arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer skal
  fremgå af personalepolitikken.

 

Seniorbonussens størrelse udgør 3,2 % af den samlede faste
årsløn inkl. et beløb svarende til 15 pct. af den
tjenestemandspensionsgivende løn.

Eksempel:

Peter Petersen er fængselsbetjent og fylder 62 år den 4. marts
2009. Peter Petersens seniorbonus skal beregnes på baggrund af hans
samlede faste løn i marts 2009. Den består af en grundløn på 25.067
kr. (skalatrin 31, stedtillæg 6) og et pensionsbidrag på 3.760 kr.,
dvs. i alt 28.827 kr. Peter Petersens faste samlede årsløn udgør 12
x 28.827 = 345.924 kr. , og hans seniorbonus udgør 3,2 % af 345.924
kr., dvs. 11.069 kr.

Seniorbonussen kan veksles til seniordage eller ekstraordinært
pensionsbidrag.

CFU og Personalestyrelsen har i fællesskab produceret en pjece
med oplysninger i forbindelse med indførsel af seniorbonus fra den
1. januar 2009.

Se pjecen her

Se aftale om senior- og fratrædelsesordninger
her

Med venlig hilsen

René Larsen
Forbundssekretær