Samme kontingent for alle

Alle aktive medlemmer af Fængselsforbundet skal nu betale det samme i kontingent. Det har forbundets hovedbestyrelse besluttet ved årets sidste møde. Enhedskontingentet ligger på 450 kroner om måneden og indføres pr. 1. januar 2016.

Det nye kontingent er en direkte konsekvens af Fængselsforbundets reorganisering. Et nøgleelement i reorganiseringen er at etablere et ensartet serviceniveau, som sikrer høj kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer. For at understøtte serviceniveauet indføres enhedskontingentet, som dækker forbundets arbejde både lokalt, regionalt og centralt.

Ændringen påvirker ikke medlemmer af Fængselsforbundets pensionistafdeling.