Sager om brystkræft efter natarbejde

Sager om brystkræft efter natarbejde

Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at i alt 38 ud af 75
sager om brystkræft efter natarbejde blev i 2008 anerkendt som
arbejdsskader, efter at sagerne havde været forelagt
Erhvervssygdomsudvalget.

I alle anerkendte sager på nær en enkelt er der
tilkendt erstatning i form af méngodtgørelse.

Syv sager er blevet udsat, fordi der manglede flere
oplysninger i sagerne, mens 26 af de 75 sager er blevet afvist. I
18 af de afviste sager er der dog sat revision i sagen. Det
betyder, at sagerne bliver taget op til fornyet behandling, når
Erhvervssygdomsudvalget i slutningen af 2009 har drøftet den
gennemgang af forskningen på området, som det internationale
cancer-institut, IARC, kommer med.

Anerkendelserne kommer, efter at
Erhvervssygdomsudvalget i november 2007 drøftede en udredning på
området. Udvalget besluttede den gang at åbne op for, at brystkræft
efter mange års natarbejde kan anerkendes som en arbejdsskade efter
at have været forelagt Erhvervssygdomsudvalget til en konkret
vurdering.

I de sager, der bliver indstillet til konkret
vurdering og anerkendelse i udvalget, har der typisk været tale om
natarbejde i mindst 20-30 år og mindst en gang om ugen. Samtidig
har der ikke været andre væsentlige faktorer, der kan forklare
årsagen til brystkræften.

Ina Rasmussen
Forbundssekretær