Så tager vi fat på lederevaluering

Så tager vi fat på lederevaluering

I går, den  18. december 2008 udsendte Kriminalforsorgen
en mail med spørgeskema til lederevalueringen, til størstedelen af
Kriminalforsorgens medarbejdere – Sdr. Omme og tjenestestederne på
Fyn er undtaget, idet de deltog i pilotprojektet.

 • Med trivselsmålingen var der fokus på det psykiske
  arbejdsmiljø. Med lederevalueringen stilles skarpt på god ledelse
  og den enkelte leder
 • Resultaterne fra lederevalueringen danner afsættet for den
  enkelte leders videre udvikling
 • For fremadrettet at sikre god ledelse på alle arbejdspladser er
  lederne er afhængige af konkret, præcis og brugbar feedback fra
  medarbejderne. Dermed har medarbejderne, med lederevalueringen,
  mulighed for at få indflydelse på den ledelse de oplever i
  dagligdagen
 • Der vil være medarbejdere i Kriminalforsorgen, der ikke får
  tilsendt et spørgeskema.Dette kan skyldes flere ting:

  • at lederen ikke har nok medarbejdere til at anonymiteten kan
   sikres
  • at medarbejderen har skiftende afdelingstilknytning
  • eller andre årsager.
 • For at sikre anonymiteten, skal der være minimum fem
  besvarelser for, at en leder modtager et resultat.
 • Besvarelserne er anonyme
 • Evalueringen besvarers elektronisk og det tager 5-10 minutter.
  Den starter d. 18. december og der er svarfrist d. 23. januar.

Dansk Fængselsforbund er meget glade for at “Godt arbejde” –
projektet med lederevalueringer nu bliver en realitet og vi skal
opfordre alle medlemmer til at besvare de udsendte skemaer og på
den måde bidrage til at skabe god ledelse i Kriminalforsorgen.

 

Med venlig hilsen

Kim Østerbye
Forbundsformand