Så er det nu, hvis du vil søge støtte til studietur!

Hvis du og dine kollegaer vil på studietur i perioden juli 2024 – juni 2025, så har I nu mulighed for at søge om tilskud

Etatsudvalgets Fritidsudvalg uddeler hvert år penge til nogle af jer, som får stablet en studietur på benene.

Alle tjenestesteder har mulighed for at søge, men der er nogle krav, der skal være udfyldt:

  • Studieturen skal arrangeres, så den er åben for alle personalegrupper og tjenestesteder
  • Der skal være planlagt fagligt indhold på turen

Derudover anbefaler Etatsudvalgets Fritidsudvalg, at der planlægges ture til lande, hvor der sker en udvikling på det kriminalforsorgsmæssige område.

Det kan måske være, der er blevet åbnet nye fængsler eller vedtaget nye love. Rammerne er frie, vi ønsker blot, I får noget fagligt med jer hjem.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Beskrivelser af rejsen med en plan for det faglige indhold
  • En kopi af invitation til kollegaer
  • Et foreløbigt budget

Ansøgning og diverse spørgsmål skal sendes til etatsudvalgets fritidsudvalgs formand:

Erik Holmestad Larsen, ehl@fft.dk

Tlf. 72559986

Pengene bliver tildelt de udvalgte studieture i løbet af april.

Husk ansøgningsfrist den 29. marts klokken 12.00

God tur!