Så er det igen tid til at gøre dine indflydelse gældende

Fængselsforbundets underafdelinger holder generalforsamlinger rundt om i landet i den kommende tid. Giv din mening til kende og vær med til at bestemme hvem, der skal repræsentere dig fremover. Vel mødt!

DSC_0071-001

DATO FOR GENERALFORSAMLINGER


AFDELING I RENBÆK
Holder generalforsamling TORSDAG DEN 3. MARTS KL. 15:30 på Agerskov Kro.

Med venlig hilsen
Formand Bjarke Knudsen


AFDELING I MØGELKÆR
Holder generalforsamling TORSDAG DEN 10. MARTS 2016 KL. 19:00 på Bjerre Kro.

Med venlig hilsen
Formand Lars Mogensen


AFDELING PÅ KÆRSHOVEDGAARD
Holder generalforsamling TIRSDAG DEN 15. MARTS KL. 19:00 på Bowl’n’ Fun, Brokbjergvej 12, 8600 Silkeborg.

Med venlig hilsen
Formand Poul Hansen


AFDELING I NØRRE SNEDE
Holder generalforsamling TIRSDAG DEN 15. MARTS KL. 19:00 på Bowl’n’Fun, Brokbjergvej 12, 8600 Silkeborg.

Med venlig hilsen
Formand Ronnie Gram


AFDELING PÅ SØBYSØGÅRD
Holder generalforsamling TIRSDAG DEN 15. MARTS KL. 18:00 i Lejligheden.

Vi starter kl. 18:00 med spisning. Generalforsamlingen begynder kl. 19:00.

Med venlig hilsen
Formand Michael Sørensen


AFDELING FOR ARRESTHUSENE MIDT- OG NORDJYLLAND
Holder generalforsamling ONSDAG DEN 16. MARTS kl. 16:45 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg. Indskrivning: kl. 16:0–16:30.

Efter generalforsamlingen bliver der serveret flæskesteg med sovs, kartofler og rødkål. Dette vil blive den sidste generalforsamling i afdelingen, som vi kender den. Der vil på generalforsamlingen blive fremlagt et forslag om, at afdelingen omdannes til en underafdeling, der vil indbefatte medlemmer under Fængselsforbundets overenskomst i arresthuse, IO og områdekontor (rejsehold m.fl.) i Område Midt- og Nordjylland.

På bestyrelsens vegne
Formand Robert Filtenborg Demény


AFDELING I SØNDER OMME
Holder generalforsamling ONSDAG DEN 16. MARTS i personalehuset.
Valg af tillidsmandssuppleant kl. 14:45. Generalforsamlingen starter kl. 15:00.

Med venlig hilsen
TR/formand Peter Kempf Pedersen


AFDELING FOR ARRESTHUSENE PÅ SJÆLLAND
Holder generalforsamling ONSDAG DEN 16. MARTS kl. 15:30 i Herlufmaglehallen, Ravnstrup vej 1, 4160 Herlufmagle.

Med efterfølgende spisning. Der vil være mulighed for at få kaffe og kage fra kl. 15:00.

På bestyrelsens vegne.
Formand Jan Kruse


AFDELING PÅ HERSTEDVESTER
Holder generalforsamling samt valg af TR-suppleant TORSDAG DEN 17. MARTS 2016 KL. 14:30 i personalehuset på Larsens Plads.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 3. marts 2016.

På bestyrelsens vegne
TR/formand John Rasmussen


AFDELING I NYBORG
Holder generalforsamling TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19:30 i personalehuset.

Fra bestyrelsens side håber vi, så mange så muligt møder op og giver deres mening tilkende. Indflydelse koster en indsats! Vel mødt.

På foreningens vegne
TR/formand Brian Kristiansen


AFDELING I ØSTJYLLAND
Holder generalforsamling TORSDAG D. 17 MARTS KL. 15.00 i personalehuset.

Der skal blandt andet besluttes videreførelse af lokalafdelingen efter forbundets reorganisering.

Med venlig hilsen
Carsten Aagaard Sørensen


FISKERIDIREKTORATETS TJENESTEMANDSFORENING
Holder generalforsamling TORSDAG DEN 17. MARTS 2016 KL. 10:00 TIL 15:00, på Eltangvej 230, 1. sal, 6000 Kolding.

Med venlig hilsen
Formand Kresten Damsgaard


AFDELING I RINGE
Holder generalforsamling ONSDAG DEN 30. MARTS KL 18:00, i mødelokalet ved kantinen (på fængslet). Endvidere holdes der valg til tillidsrepræsentantsuppleant.

Vi starter som sædvanlig med spisning kl.18:00. Generalforsamlingen begynder kl.19:00.

Med venlig hilsen
TR/formand Steen Østerberg