Revideret vejledning om Ny Løn

Revideret vejledning om Ny Løn

Der er udarbejdet en revideret vejledning om Ny Løn til
medarbejdere i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundets
forhandlingsområde. Vejledningen ligger på forbundets
hjemmeside.

I vejledningen er alt vedrørende overgangssituationen nu
fjernet, ligesom der er sket mindre tilretninger.

Se vejledningen
her

Med venlig hilsen

René Larsen
forbundssekretær