Resultat af arbejdsmiljøundersøgelsen 2010

Resultat af arbejdsmiljøundersøgelsen 2010  

Fængselsforbundet har undersøgt medlemmernes viden om og
oplevelse af arbejdsmiljøforholdene på Kriminalforsorgens
institutioner.

Formålet har været at indsamle viden, således at
Fængselsforbundet kan målrette sin indsats for at styrke det
systematiske arbejdsmiljøarbejde ude blandt vores medlemmer og
samtidigt sætte fokus på nogle af de mange
arbejdsmiljøproblematikker som medlemmerne oplever i deres
dagligdag.

Undersøgelsen er en del af Fængselsforbundets indsats for at
følge op på kongressens beslutning om at gøre arbejdsmiljøet i
Kriminalforsorgen til fokusområde for Fængselsforbundet i denne
kongresperiode. Testen vil blive gentaget ultimo 2010, hvor vi vil
udsende et nyt spørgeskema til medlemmerne.

I kan hente teksten Om resultatet af Fængselsforbundets
test
her
I kan hente teksten Metode her
I kan hente Oprindeligt spørgeskema fra LO +
vejledning
her
I kan hente Oversigt over resultat af
Arbejdstilsynets screening

her
I kan hente Præsentation til HB her
I kan hente Samlede resultater i tal her
I kan hente Arresthus sektor her
I kan hente Større arresthuse her
I kan hente Leder sektor her
I kan hente Åben sektor + tilhørende
institutioner
her
I kan hente Lukket sektor + tilhørende institutioner her

Ina Rasmussen
forbundssekretær