Reorganisering + flere fanger + færre betjente = Umulig opgave

En kæmpe reorganisering er i gang i Kriminalforsorgen, samtidig med at fangerne ligger i dobbeltbelæg og vi skal spare på vagtplanlægningen.

Hvordan kunne det gå så galt, hvad tænker direktøren dog på og har politikerne mistet overblikket over de fyldte fængsler og arresthuse? Måske.

Det er min opfattelse, at vi på papiret fik den bedst mulige flerårsaftale i en tid, hvor Danmark skal spare. Vi hører igen og igen, at den offentlige sektor er for stor og at medarbejderne i staten må holde for. 

I 2012 brugte forbundet en stor del af tiden på at søge indflydelse på den nye flersårsaftale for Kriminalforsorgen. Vi fik ved fælles hjælp fjernet flere torne fra aftalen og samtidig sat fængselsbetjente og værkmestre helt i front i forhold til opgaveløsningen. Men besparelserne på vagtbemandingen undgik vi ikke. Vi fastslog ellers både i medierne og overfor politikerne, at bemandingen var skåret ind til benene. 

Derfor måtte vi sluge en bitter pille i form af et rejsehold, som alene har kigget på, hvor der kan skæres uden at skele til opgaveløsning, sikkerhed og et presset arbejdsmiljø.

Det er fortsat min opfattelse, at man ved en simpel indskærpelse af arbejdsmiljølovgivningen og bedre styring af den daglige vagtplanlægning kunne have fundet de nødvendige besparelser.

Spørgsmålet er, om politikerne er klar over, at de med deres underskrift på flerårsaftalen fjernede et sted mellem 60 og 100 årsværk fra den uniformerede gruppe? Er det virkelig deres plan, at de indsatte skal gå rundt uden opsyn eller blive på cellen? Det er jeg i tvivl om, men vi har sagt det til dem – og vi gentager budskabet igen og igen.

Det største problem er ikke, at vi skal reorganisere og gøre tingene billigere og smartere. Det er timingen, der er helt gal. Vi kan ikke reorganisere, passe på flere fanger og være færre på vagt samtidig. Regnestykket går ikke op. 

Regeringen svigter intentionerne fra flerårsaftalen. Når det vælter ind med bandemedlemmer, østeuropæere og andre kriminelle klinger mantraet om færre gengangere i fængslerne hult.

Frustreret? Ja. Givet op? Nej!

Vi fortsætter kampen for ordentlige forhold og kløgtige valg, når det kommer til udviklingen af vores arbejdsplads. For de gode intentioner fra flerårsaftalen er der endnu, men den nuværende retning er faretruende. 

Med venlig hilsen 

Kim Østerbye
Forbundsformand