PTSD: Afviste sager kan genoptages

Har du fået afvist en psykisk arbejdsskade, så har du måske mulighed for at få sagen genvurderet efter den nye viden om PTSD. Der er ingen garanti for, at din sag vil blive anerkendt, men det er en mulighed nu.

Det er sagerne om såkaldt sen-PTSD hos veteraner i Forsvaret, der har fået Arbejdsskadestyrelsen til at åbne for, at alle faggrupper kan få psykiske skader anerkendt i større omfang end tidligere. 

Du kan anmode om at få genoptaget din arbejdsskadesag ved at skrive en mail til Arbejdsskadestyrelsen på ask@ask.dk. I mailen kan du for eksempel skrive: ”Under henvisning til den ændrede praksis for anerkendelse af psykiske skader, skal jeg anmode om, at Arbejdsskadestyrelsen genoptager behandlingen af min sag j.nr. XXXXX.” 

Forbundet vil gerne have besked, hvis du får anerkendt en tidligere afvist arbejdsskade efter den nye praksis. Du er også velkommen til at kontakte os på 72 55 99 76.