Psykisk syge skal ud af fængslerne

Psykisk syge patienter har intet at gøre i fængslerne. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet forud for dagens samråd i Folketingets Retsudvalg.

På mødet skal justitsminister Karen Hækkerup svare på, hvad hun vil gøre for sikre, at fængselsbetjente ikke bliver overfaldet af psykisk syge fanger.

Står det til Fængselsforbundet, er det bedste ministeren kan gøre, at flytte de psykisk syge væk fra fængsler og arresthuse. Det gælder især de svært psykisk syge, som i flere tilfælde har stået bag voldsomme overfald på personalet. Alene i Vestre Fængsel i København er otte procent af fangerne decideret sindssyge, fremgik det af en undersøgelse i vinter.

Fængselsforbundets formand siger: “Skizofrene og maniodepressive skal ikke sidde i et fængsel, men behandles i det psykiatriske behandlingssystem. Vi er slet ikke uddannet til at hjælpe dem. Sidder de hos os, er der en potentiel fare for at de skader sig selv eller andre.”

Formanden hæfter sig ved, at ministeren allerede for et halvt år siden lovede initiativer for at imødegå problemerne med psykisk syge i Kriminalforsorgen: “Hun stillede flere initiativer i udsigt. Dem har vi ikke set noget til endnu. Selv ikke løftet om psykiatriske konsulenter, som blev aftalt for to år siden, er indfriet.”

Kim Østerbye peger desuden på, at der brug for at styrke fængselsbetjentenes uddannelse, så de bliver bedre rustede til at hjælpe psykisk syge – og at der behov for at styrke personalenormeringen: “Der er ikke sammenhæng mellem personaleressourcer og det klientel, som sidder i fængslerne i dag. Vores kollegaer har brug for sikrere rammer at arbejde i.”
  
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99.