Psykisk syge hører ikke hjemme i fængslerne

Vi er helt enige med sundhedsminister Astrid Krag. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter sundhedsministeren har udtalt sig kritisk om fængsling af skizofrene og andre psykisk syge kriminelle.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye siger: “Vi har længe oplevet, at flere og flere psykisk syge anbringes i fængslerne. Her hører de ikke hjemme. Det er en skandale, at den danske velfærdsstat ikke kan finde andre steder at placere dem.”

Formanden peger på, at personalet i landets fængler og arresthuse ikke at uddannet til håndtere psykisk syge: “Vi oplever, at syge enten sidder helt passive i cellerne eller reagerer voldsomt og udadvendt mod personalet og andre indsatte.”

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99.