Programinstruktører – arbejdsopgaver

Programinstruktører – arbejdsopgaver

Som det fremgår af meddelelsen fra direktoratet så har der
gennem flere år, været en del debat omkring arbejdet som kognitiv
instruktør.

Fra nogle få tjenestesteder har der været sat spørgsmålstegn ved
forberedelsesfaktoren og løn i forhold til hvad arbejdsgiveren
mente de fik for pengene.

Den pågældende arbejdsgruppe er ikke en gruppe som forbundet har
haft plads i. Forbundet har alene meddelt direktoratet, at de ikke
kunne lave om på lønforhold uden en forhandling med forbundet og
det var man enig i.

I forbindelse med et møde tidligere i efteråret var
forbundsformanden inviteret, sammen med de øvrige organisationer,
til en orientering om arbejdsgruppen og høringens resultat.

Konklusionen er, at lønforhold og forberedelsesfaktor
fastholdes, samtidig med at arbejdsgiveren vil kræve en mere
ensartet praksis på området i forhold til jobindholdet.

Forbundet bad om at de enkelte ledelser over for instruktørerne
præciserede hvilke opgaver og forventninger den “gamle” aftale
indeholdt og især hvilke opgaver de skulle løse. Det må og skal
være synligt for medlemmerne, hvad der forventes således, at det
både for dem der arbejder med området og alle andre er tydeligt,
hvad det handler om.

Direktoratets meddelelse kan ses her

Kim Østerbye
Forbundsformand