Professor: “Man risikerer at ødelægge væsentlige dele af dansk fængselspraksis”

Vi skal værne om den måde, vi har indrettet fængslerne på i Danmark, hvor fængselsbetjentene både står for sikkerhed og relationsarbejde. Det mener professor Peter Scharff Smith, som advarer kraftigt mod politikernes ensidige fokus på straf.

Det giver god mening, når fængselsbetjente har en indgående kendskab til de indsatte og vice versa. Ikke alene er de gode relationer kongevejen til succesfuld resocialisering. Relationerne er også grundlaget for et trygt miljø for indsatte og ansatte i fængslerne.

“Dynamisk sikkerhed er et særdeles vigtigt værktøj, hvis du vil have et godt miljø i fængslerne og gøre dig håb om at resocialisere de indsatte på længere sigt,” siger Peter Scharff Smith, professor på Institut for kriminologi og retssociologi ved Oslo Universitet og tidligere forsker for Institut for Menneskerettigheder.

Han er bekymret for udviklingen i Danmark. Han mener, at den dynamiske sikkerhed er ved at blive undergravet: “Jeg er bange for, at man for alvor er ved at ødelægge væsentlige dele af dansk fængselspraksis.”

Øget brug af strafcelle og isolation
Peter Scharff nævner som eksempel, at man i de senere år har øget brugen af strafcelle og isolation: “Helt konkret har man begrænset mulighederne for at udøve dynamisk sikkerhed markant ved at indføre – eller forhøje – disciplinære straffe på en række områder. Resultatet er mindre dynamisk sikkerhed og mere isolation.”

Strammerkursen over for de indsatte er ifølge ham ikke et udtryk for handlekraft. Det er derimod en opgivende tilgang, som risikerer at ødelægge mulighederne for at bedrive dynamisk sikkerhed.

Alternativet er i sidste instans vold, kaos og korruption

“Alternativet – når man mere eller mindre giver op fra myndighedernes side og ikke længere forsøger at skabe fungerende relationer – er i sidste instans enten vold, kaos og korruption på den ene side eller rene isolationsfængsler på den anden side.”

Betjentene er eksperterne
Politikerne bør ifølge Peter Scharff Smith stoppe op og lytte til fagligheden på området. Herunder de folk, der har førstehåndskendskab til, hvad der virker, og ikke virker i fængslerne.

“I øjeblikket er den største udfordring nok desværre den retspolitiske situation og udvikling. Politikerne profilerer sig hele tiden ved at kræve hårdere straf og de blander sig mere og mere i detaljerne i landets fængsler og arresthuse. Tilsyneladende uden at tænke nærmere over, at Kriminalforsorgen og vores fængselsbetjente faktisk er eksperterne på det her område,” siger han.

Han opfordrer til at bruge den viden på området, der viser, at det kan betale sig at understøtte gode relationer mellem fængselsbetjente og indsatte.

“Det kræver gensidighed og nogenlunde relationer mellem indsatte og ansatte, hvis et fængsel skal fungere med ro og orden. Kommunikation og relationsarbejde er fuldstændigt uomgængeligt og uundværligt for velfungerende fængsler. I Danmark har vi en stærk tradition på dette område,” siger han.

Af Kristian Westfall

Læs også:
Artikel – Tæt kontakt med de indsatte styrker sikkerheden
Kampagne – Vi ser det indefra