Problemer med whistleblowerordning

Fra i dag er det muligt at videregive oplysninger via en whistleblowerordning, hvis man som medarbejder har kendskab til kritisable forhold i fængsler og arresthuse.

Fængselsforbundet er dog bekymret for den måde, whistleblowerordningen er indrettet på. Det er nemlig Direktoratet for Kriminalforsorgen, som vurderer, de henvendelser som kommer ind.

“Hvis det skulle være en ægte whistleblowerordning, så burde sagerne behandles af en uafhængig myndighed, for at undgå tvivl om sagerne behandles uvildigt,” siger forbundets stedfortrædende formand Bo Yde Sørensen.

“Som ordningen er indrettet, risikerer vi, at det er den lille mand på gulvet, som bliver genstand for ordningen. Mens overordnede problemstillinger ikke blive taget op.”

Grundlæggende mener han, at kritik af arbejdsforhold i fængsler og arresthuse bør kunne fremsiges åbent uden frygt for repressalier.

“Vi har et udmærket HR-spor med direkte, daglig kommunikation på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at det fortsat er den primære kommunikationsvej for kritik,” siger Bo Yde Sørensen.

Kontakt: Formand (stedfortrædende) Bo Yde Sørensen telefon: 72 55 99 98