Personalet i Ellebæk: “Vi forsøger at gøre det bedste”

Europarådets kritik er urimelig på en række punkter, sådan lød det fra personalet i Ellebæk, da fagbladet besøgte udrejsecenteret i dag.

En ny rapport fra Europarådets Torturkomité giver et meget negativt billede af Udlændingecenter Ellebæk.

Forholdene beskrives som uacceptable. Det gælder både de fysiske rammer og personalets behandling af de indsatte.

Det fremgår blandt andet af rapporten, at udlændingene behandles som kriminelle, at de kvindelige indsatte kun har adgang til 30 minutter luft om dagen og rapporten fremhæver en episode, hvor en indsat blev udsat for en hård magtanvendelse og racistiske kommentarer.

Enhedschef Michael Kaj Jensen synes, at kritikken er meget voldsom: ”Vi beskrives næsten som om, vi er vagter i en KZ-lejr. Så slemme er vi altså ikke. Personalet forsøger faktisk at gøre det så godt som muligt for de frihedsberøvede.”

Det er fængselsbetjenten Philip enig i. Han er netop på vej hjem fra dagens tjeneste, da fagbladet møder ham: ”Det er frustrerende, at vi bliver beskrevet på denne måde. Alle prøver at gør det bedste.”

Den omtalte magtepisode bygger ifølge personalet på en misforståelse.

Michael Kaj Jensen talte med både den indsatte og kollegaen efter episoden. Der var hverken tale om overdreven brug af magt eller racisme.

”Det var en misforståelse, som slet ikke burde være med i rapporten. Vi bruger ikke unødig magt,” siger enhedschefen.

Heller ikke påstanden om 30 minutters gårdtur til kvindelige indsatte er korrekt.

Enhedschef Michael Kaj Jensen

Ringe fysiske forhold
Kritikken af de fysiske forhold er personalet dog enig i. Udlændingecenteret er nedslidt og beskidt. Det efterlader fagbladets rundtur i centeret ingen tvivl om. Bortset fra den nymalede mellemgang, er det lang tid siden, at centeret har fået en opfriskning

Det er dog de indsatte selv, som har ansvaret for rengøringen på deres egne værelser – og de får penge for at gøre rent på gangene.

Hærværk er der også en del af, men ifølge personalet er det svært at undgå, for det er en måde, de indsatte viser deres foragt mod Danmark på.

Der mangler tid
Men det største problem i udrejsecenteret er måske ikke de fysiske rammer, men den manglende tid til at skabe relationer med de frihedsberøvede udlændinge.

Det peger fængselsbetjent Sune Gudomlund på. Han er i dag på vagt med en kollega og 50 indsatte.

”Vi har ikke meget tid sammen med de indsatte længere. Vi skal klare det hele. Stå for nye indsættelser og så videre.”

Kollega Bente Andersen er enig: ”Vi er blevet fjernet fra alle de positive aktiviteter med de indsatte. Det betyder, at vi mister kontakten med dem. På den måde bliver vi nemt de onde.”

På grund af personalemanglen i Kriminalforsorgen er fængselsbetjentene blevet fjernet fra fritidsaktiviteter med de frihedsberøvede udlændinge. I stedet er der ansat tre pædagogiske assistenter.

Af Søren Gregersen


Kritik af Ellebæk: Europarådets Torturkomité sigter og rammer skævt