Pensionistafdeling under Dansk Fængselsforbund – nu permanent

Pensionistafdeling under Dansk Fængselsforbund – nu
permanent

På Dansk Fængselsforbunds kongres besluttede de delegerede at
gøre forbundets forsøgsordning med pensionistafdelingen
permanent.

Der blev i den forbindelse også ændret i de hidtidige
betingelser for et medlemskab, hvilket fremover betyder, at
tidligere medlemmer, yngre end 60 år, der er blevet
afskediget/pensioneret af Kriminalforsorgen af helbredsmæssige
årsager, og som ønsker at bevare en tilknytning til forbundet, kan
blive medlem af pensionistafdelingen.

Som en konsekvens heraf vil der blive åbnet op for at
afskedigede/pensionerede medlemmer, der ikke tidligere har opfyldt
alderskravet, i en periode vil kunne indmelde sig i
Pensionistafdelingen.

Tidligere medlemmer af Dansk Fængselsforbund, der i en alder af
59 år eller yngre er blevet afskediget eller pensioneret af
helbredsmæssige årsager vil således indtil den 1. oktober 2009
kunne melde sig ind i Pensionistafdelingen.

Kontingentet udgør 600 kr. om året for medlemmer under 70 år og
300 kr. om året for medlemmer over 70 år.

Pensionistafdelingen har særskilte vedtægter, der er optaget som
bilag 1 under Dansk Fængselsforbunds vedtægter.

Se de nye vedtægter her.

Peder Jørgensen
Forbundskasserer