Pension for transportbetjente der ansættes som fængselsbetjente


Fængselsforbundet anbefaler, at transportbetjente som ansættes som fængselsbetjente siger JA til tilbuddet om at træde ud deres pensionsordning hos Sampension mod at få styrket deres tjenestemandspension.

Tilbuddet betyder, at man får forhøjet sin tjenestemandspensionsalder. Pensionsalderen afgør størrelsen af tjenestemandspensionen.

Svarer man JA, vil man få tjenestemandspensionsalderen forhøjet med de år, man har været ansat som transportbetjent mod overførsel af en udtrædelsesgodtgørelse fra pensionsordningen hos Sampension til statskassen. Derefter vil pensionsordningens resterende værdi fortsætte som en hvilende ordning i Sampension.

Hvis man svarer NEJ til tilbuddet får man ikke tjenestemandspensionen forhøjet med årene som transportbetjent og betaler ikke udtrædelsesgodtgørelsen.

Tilbuddet om pensionsalderforhøjelse gives kun en gang, og det registreres, hvornår tilbuddet er givet, og om betjenten har svaret ja eller nej.

Usikkerhed om opgørelse
Sampension, som administrerer pensionsordningen for transportbetjente, har haft problemer med at opgøre udtrædelsesgodtgørelsen. Det betød, at det i nogle tilfælde var ret store beløb, der skulle indbetales til statskassen for at få pensionsalderen forhøjet.

Værdien af en pensionsordning afspejler typisk flere år på arbejdsmarkedet, hvor en eller flere arbejdsgivere har indbetalt pensionsbidrag. Hertil kommer muligheden for at medarbejderen i perioder har indbetalt private midler. Et pensionsdepot kan derfor bestå af sammenblandede midler, og ikke alle midler er relevante i en pensionsalderforhøjelse.

Fængselsforbundet rejste problemet over for Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og Sampension, og der er nu fundet en løsning, så der alene indbetales udtrædelsesgodtgørelse isoleret for perioden som transportbetjente. Sampension beklager, at deres svar om pensionsalderforhøjelse ikke har været fyldestgørende.