Parterne har nu udvekslet krav til OK13

Finansministeren og Central Organisationers Fællesudvalg (CFU) har nu udvekslet krav som led i overenskomstforhandlingerne på det statslige område (OK13).

Finansministeren konstaterer, at den økonomiske krise sætter en meget smal ramme for overenskomstforhandlingerne, og at tiden er løbet fra reguleringsordningen. Ministeren ønsker ordningen afskaffet.

Udover Finansministerens hovedkrav ved OK13 om, at lærerne skal have arbejdstidsregler som ansatte på resten af arbejdsmarkedet, stiller finansministeren bl.a. krav om skærpelser på tjenestemandsområdet og forenkling af reglerne for det lokale samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Finansministeren stiller således krav om ophævelse af den pligtige afgangsalder for tjenestemænd i Kriminalforsorgen fra 2019 fremrykkes til 2014. Fængselsbetjente, der ansættes efter 2014, skal dermed fortsætte til folkepensionsalderen. Ministeren stiller også krav om, at skærpelser i førtidspensionsfradraget for tjenestemænd fremrykkes til 2014. Det vil sige, at de større fradrag i tjenestemandspensionen fra 2019, hvis man stopper før tid, som blev aftalt ved sidste OK, fremrykkes til 2014.

Forbundet mener naturligvis, at vi ved sidste overenskomst leverede på tjenestemandsområdet, og vi kan efter vores opfattelse ikke levere yderligere på området – hvad end regeringen måtte ønske.

Ifølge OAO er der fuld tilslutning til det synspunkt i CFU-kredsen. “Jeg ved ikke, om det får nogle til at sove roligere om natten. Men det er i hvert fald sådan, det er”, sagde formanden for OAO Stat Flemming Vinther bl.a. i sin tale på repræsentantskabsmødet den 2. november.

Se CFU-krav her

Se finansministerens krav her

Se Finansministeriets faktaark her