Overenskomstresultatet til urafstemning

Overenskomstresultatet til urafstemning

Kravene til overenskomstforhandlingerne har været løn,
løn, løn og pension.

Resultatet er en ramme på 12,8 %, den største i 20 år, der
sikrer en reallønsfremgang. Vi bliver ikke forgyldt, men resultatet
er realistisk og giver en parallel lønudvikling med det private
arbejdsmarked.

Vores pension bliver ikke forringet. Det var et næsten
ultimativt krav fra finansministeren, men CFU fællesskabet stod
sammen og fik vores pensionsforhold friholdt for forringelser. Der
er nogenlunde overensstemmelse mellem Dansk Fængselsforbunds
krav og det opnåede resultat.

Nu er det din tur!

Dansk Fængselsforbund sender i dag materiale med
stemmeseddel til medlemmerne. Forbundets hovedbestyrelse anbefaler,
at medlemmerne stemmer “ja” til
overenskomsten.

Stemmesedlen skal være retur senest den 11.
april
. Du kan læse mere om overenskomsten på Dansk
Fængselsforbunds hjemmeside, hvor du også kan læse Offentligt
Ansattes Organisationers pjece med gennemgang af hovedpunkterne i
forliget.

Se pjecen her

 

Kim Østerbye
Forbundsformand