Overenskomstforlig på plads – hvad så?

Overenskomstforlig på plads – hvad så?

Som det har fremgået af medierne, så har
centralorganisationerne indgået forlig med Finansministeriet om de
kommende tre års overenskomst på statens område.

Forligsresultatet indebærer at der over de næste tre år er afsat
en samlet ramme på 12,8 %, hvoraf de 8,17 % er afsat til generelle
lønstigninger for alle. Derudover er der afsat 2,2 % til puljer,
der skal forhandles indenfor de enkelte organisationers områder,
til at skabe forbedringer for medlemmerne. Aftalen giver således
både lønstigninger – de største i de sidste 20 år samt sikrer en
solid fremgang i reallønnen.

Finansministerens krav om at hæve den pligtige afgangsalder for
tjenestemænd og om forringelse af tjenestemændenes pension er
frafaldet, takket være en markant og konsekvent indsats fra
centralorganisationen.

Flemming Vinther, formand for OAO-Stat, som Dansk
Fængselsforbund er medlem af, udtaler:

Dette forlig matcher de høje forventninger, de
statsansatte har til lønfremgang og forbedrer pensionen markant.
Samtidig sikrer forliget, at de statsansattes lønudvikling følger
de privatansattes.

Fryns har været et tema i overenskomstforhandlingerne, fordi
statsansatte ikke har haft samme adgang til fryns som
privatansatte. Finansministeriet har nu anerkendt problemet, og de
statsansatte får en kompensation på 0,2 % for at rette op på den
ubalance. Kompensationen holdes uden for reguleringsordningen og
kommer dermed ikke til at påvirke lønudviklingen negativt.

I øvrigt er vores krav om en videreførelse af
reguleringsordningen anerkendt og det betyder at vi fortsat er
sikret kompensation, såfremt lønningerne på det private
arbejdsmarked stiger eksplosivt.

Det er således lykkedes at få gennemført en lang række af de
krav Dansk Fængselsforbund fremsatte til overenskomsten. Den videre
proces indebærer drøftelser om udmøntning af de puljer, der skal
udmøntes indenfor de enkelte organisationers
forhandlingsområder.

Vi vil så hurtigt som muligt få udsendt beregninger, hvoraf det
vil fremgå hvor meget, på kroner og ører, det enkelte medlem kan
påregne at få ekstra i lønningsposen.

Den 11. marts 2008 vil forbundets hovedbestyrelse tage stilling
til om vi kan anbefale medlemmerne at stemme for
overenskomstforliget. Midt i marts måned forventer vi at få
afstemningsmaterialet fra OAO, hvorefter alle medlemmer vil modtage
indstilling og stemmeseddel.

Såfremt overenskomstforliget bliver godkendt af medlemmerne
træder aftalen i kraft med virkning fra 1. april 2008, men man må
nok forvente at lønstigninger af tekniske årsager først sættes til
udbetaling med maj eller juni lønnen, men så naturligvis med
tilbagevirkende kraft.

Vi har udsendt en del materiale om forliget til
afdelingsformændene, som man kan henvende sig til, hvis man ønsker
uddybning.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand