Overenskomstforhandlingerne går i gang

Overenskomstforhandlingerne OK15 går nu i gang, efter finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) udvekslede krav i december.

Lønstigninger står øverst på CFU’s liste. Formanden for CFU Flemming Vinther siger: “Vi vil prioritere, at de ansatte i staten får en lønudvikling, der sikrer reallønnen. Vi har vist mådehold, da krisen var på sit højeste. Nu er det tid til, at vi atter får lønstigninger, der rent faktisk kan ses på lønsedlen.”

Udover generelle lønstigninger ønsker CFU en styrkelse af den danske model lokalt – det vil sige samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og ledelse. Desuden ønsker CFU blandt andet forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø og et lønløft til de lavestlønnede medarbejdergrupper i staten.

Finansministeren kræver – ikke overraskende – en ansvarlig økonomisk ramme for den nye overenskomstperiode. Han peger på, at lønningerne i staten er steget mere end lønningerne i den private sektor siden 2008.

Forhandlingerne skal efter planen være afsluttede i begyndelsen af februar.