Overenskomstaftale for de næste to år


Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er blevet enig med finansministeren om en toårig overenskomst for statens medarbejdere. Aftalen forventes at give 2,5 procent i reallønsforbedringer og en samlet lønstigning på 7,4 procent.

  • 1. april 2024 ydes der generelle lønstigninger på 5,9 procent.
  • 1. april 2025 ydes der generelle lønstigninger på 1,3 procent.
  • 1. november 2025 ydes der generelle lønstigninger på 0,2 procent.

Herudover er der afsat midler til udvikling af lønninger og andre vilkår i de enkelte overenskomster. Den samlede ramme er på 8,8 procent.

Ekstra lønforhandling
Der er aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Her vil man kigge på den private og offentlige lønudvikling og sikre, at et eventuelt efterslæb bliver udlignet.

Særligt udsatte medarbejdere
Overenskomstforliget indeholder 50 millioner kroner til medarbejdere, der varetager udsatte funktioner, herunder medarbejdere som er særligt udsatte for vold, trusler og chikane. 9,7 millioner kroner af pengene er afsat til Kriminalforsorgen.

Tillidsrepræsentanter, barsel og øget fleksibilitet
Aftalen styrker også vilkårene for tillidsrepræsentanter. Der er aftalt tre uger yderligere fædreorlov i forbindelse med barsel. Der er aftalt et lønprojekt for de lavest lønnede og en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse. Desuden er der aftalt øget fleksibilitet for medarbejderne. Den ansatte får nu ret til at opspare eksisterende frihed i form af blandt andet afspadsering, overarbejde, merarbejde og den 6. ferieuge over en længere periode.

Lokale drøftelser og urafstemning

Der mangler drøftelser af lokale midler for overenskomsten. Herefter tager hovedbestyrelsen stilling til resultatet.

Forliget sendes til urafstemning blandt Fængselsforbundets medlemmer i løbet af marts.

Læs den underskrevne aftale her.