Overbelægget slår ny rekord

Alle celler i Kriminalforsorgen er konstant i brug. Belægget ligger på 101 procent.

Da belægget i 2018 nåede op på 100 procent i Kriminalforsorgen, troede mange, at nu var toppen nået.

Ikke desto mindre er tallet endnu højere i år.

I gennemsnit har 101 procent af alle celler i Kriminalforsorgen været i brug i de første otte måneder af 2019. Det er den højeste belægningsprocent i over 20 år.

Kapacitetsudnyttelsen er dermed øget fra 91 procent i 2015 til det nuværende niveau på over 100 procent.

Årsagen til, at belægget er så højt, er, at antallet af indsatte er steget markant fra cirka 3.400 i 2015 til nu knap 4.000.

Samtidig har det ikke været muligt at åbne nye celler i samme takt. Der mangler nemlig fængselsbetjente.

Det er årsagen til, at Møgelkær Fængsel ikke bliver genåbnet, selvom det står klar til brug.

Ifølge Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde er det nemlig en dyr løsning at åbne fængslet ved Horsens Fjord igen: ”Et fængsel kræver en grundbemanding til at dække centralvagt, teknik og så videre. Derfor åbner vi ikke Møgelkær igen.”

I stedet planlægger Kriminalforsorgen at åbne pladser i fængslerne i blandt andet Nyborg, Renbæk og Nørre Snede.

”Det er bedre at udvide i de fængsler, som allerede er i drift, ” siger Thorkild Fogde.

…og det fortsætter til næste år

Kriminalforsorgen forventer at åbne 200 nye pladser frem mod næste sommer, men der kan blive brug for 300 pladser, hvis belægget skal ned på den politiske målsætning.
Presset på Kriminalforsorgens pladser fortsætter i 2020.

Kriminalforsorgens direktør forventer, at det gennemsnitlige belæg stiger med knap 100 indsatte fra det nuværende niveau på cirka 3.975 til 4 .075 til næste år.

Der åbnes derfor 200 ekstra pladser rundt om i institutionerne. Det gælder blandt andet i fængslerne i Nyborg, Renbæk og Nørre Snede til næste år.

De nye pladser er nødvendige for at holde den nuværende belægningsprocent på 100 procent eller derunder.

Hvis årsbelægget skal ned på det politiske mål om maksimalt at anvende 95 procent af pladserne i a r resthusene og 96 procent i fængslerne, er der brug for cirka 100 pladser mere. Det vil sige 300 nye pladser.

Det er der dog ikke udsigt til: ”Selvom vi havde pengene til at åbne 300 pladser, så har vi ikke personalet til det,” siger Thorkild Fogde.

Den politiske maksgrænse er fastsat for at sikre fleksibilitet og undgå overbelastning af personalet.

Hvad siger direktøren til, at belægget i 2020 kommer til at ligge på 100 procent for tredje år i træk?

”Det er jeg rigtig ked af, og det bekymrer mig i forhold til arbejdsmiljøet og vores fleksibilitet, men det er et valg mellem pest eller kolera: Enten får vi en høj belægningsprocent, eller også får vi underbemandede afdelinger med alle de negative konsekvenser, som det har,” siger Thorkild Fogde.

Af Søren Gregersen