Ophævelse af § 17 i den statslige ferieaftale

Ophævelse af § 17 i den statslige ferieaftale

På baggrund af dom af 20. januar 2009 ved EU-domstolen
(sagsnumre: C-350/06 og C-520/06) har Finansministeriet og
Centralorganisationerne den 2. august 2010 indgået aftale om
ophævelse af § 17 i aftale af 9. november 2005 om ferie
(ferieaftalen). 

Det betyder, at tjenestemænd, der ved fratræden den 20. januar
2009 eller senere, ikke har fået udbetalt feriegodtgørelse som
følge af § 17 i ferieaftalen, skal have denne
efterbetalt. 

Personer, omfattet af § 17, stk. 1, skal have efterbetalt den
feriegodtgørelse, der er optjent under sygefraværet umiddelbart
forud for fratrædelsestidspunktet. 

Personer, omfattet af § 17, stk. 2, skal derudover have
efterbetalt bortfaldet feriegodtgørelse for optjent ferie forud for
sygefraværet. 

Aftalen træder i kraft 30. juni 2010. 

Hvorvidt personer, der er fratrådt før den 20. januar 2009 vil
være berettiget til ovennævnte feriegodtgørelse, er der med den
indgåede aftale ikke taget stilling til. Dette må i givet fald
retligt afprøves. 

Se aftale om ophævelse af § 17
her 

Se den nu ophævede § 17 i ferieaftalen
her

 

Kim Østerbye
forbundsformand