OK11: Lille lønstigning og fortsat pension ved 63 år

OK11: Lille lønstigning og fortsat pension ved 63 år

De faglige organisationer er nået frem til et overenskomstforlig
for de næste to år for statens 185.000 ansatte. Forliget betyder,
at Fængselsforbundets medlemmer får en generel lønstigning på 1,7
pct. i 2012 og bevarer muligheden for at gå på pension som
63-årig.

Forliget giver også en lønstigning i 2011, men denne stigning
bliver spist af, at statens ansatte de sidste år har fået en noget
større lønstigning end ansatte på det private arbejdsmarked.
Reguleringsordningen kæder lønudviklingen i den statslige og
private sektor sammen. Og da den statslige lønudvikling var større
end den private lønudvikling i sidste overenskomstperiode, så
starter vi den nye overenskomstperiode med en gæld. Der bliver
derfor ingen lønstigning i år.

For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen betyder
overenskomsten, at den pligtige pensionsalder ved 63 år ændres.
Fremover er det ikke en pligt, men en ret. En fængselsbetjent kan
altså fortsat vælge at stoppe som 63-årig, men han eller hun har
ikke pligt til det. Ændringen træder i kraft 1. januar 2019 (for
polititjenestemænd den 1. januar 2012). Efter denne dato vil der
ske et fradrag på 1 pct. i tjenestemandspensionen, hvis man ønsker
at stoppe, når man fylder 63 år. Fradraget svarer til ca. 2.000 kr.
om året før skat. Fængselsbetjente, der stopper inden 1. januar
2019, fortsætter efter de nuværende regler. Er man i slutningen af
50’erne i dag, så har ændringen altså ingen betydning for hverken
pensionsalder eller tjenestemandspension. 

Finansministeren havde også lagt op til øget arbejdstid og mere
fleksible arbejdstidsregler. Disse krav fik ministeren ikke
igennem. Tilsvarende fik ministeren heller ikke sit krav om øget
lokalløndannelse igennem. 

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger om forliget:
“Det er ikke sådan, at vi står tilbage med armene højt hævet over
hovedet i begejstring, men forligets lønramme var det bedst
opnåelige resultat i lyset af den generelle økonomiske situation og
den lønudvikling, der har været på det private arbejdsmarked. Og i
forhold til vores pensionsalder er der grund til tilfredshed.
Finansministeren lagde op til en væsentlig større forringelse. Det
er et godt resultat, at vi undgik, at vores medlemmer skal blive i
jobbet til de fylder 65 eller 67 år.” 

Fængselsforbundets hovedbestyrelse tager stilling til forliget i
begyndelsen af marts og forliget sendes til urafstemning blandt
alle statens ansatte midt i marts.

Læs yderligere om overenskomsten her

Slut med myter – her er de nye pensionsregler efter OK
2011

Frem til og med december 2018 gælder de
nuværende pensionsregler. 

Efter 1. januar 2019 har alle nuværende ansatte
ret til at gå på pension, når de fylder 63 år – og de får stadig
tillagt 7 pensionsår, højst op til 37 pensionsår.

Går man som 60 årig er fradraget 12 % + fradrag af halvdelen af
under 65 tillæg

Går man som 61 årig er fradraget 9 % + fradrag af halvdelen af
under 65 tillæg

Går man som 62 årig er fradraget 4 %

Går man som 63 årig og frem til folkepensionsalderen er
fradraget 1 %

Man skal være opmærksom på, at retten til at gå som 60 og 61 år
forsvinder i takt med velfærdsforliget. 

Alle nyansatte efter 1. januar 2019 følger de almindelig
gældende fratrædelsesregler for tjenestemænd.

 

Kim Østerbye
forbundsformand