Øget risiko for Kræft

Øget risiko for Kræft

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har
udsendt en folder om risikoen for kræft blandt ansatte inden for
retsvæsnet og kriminalforsorgen.

Folderen bygger på en rapport, der er udarbejdet af Kræftens
Bekæmpelse i undersøgelsen indgår mere end en halv million
lønmodtagere, som i perioden fra 1970 til 2003 fik konstateret
kræft.

Rapporten og folderne beskriver på hvilke områder ansatte inden
for retsvæsen og kriminalforsorgen adskiller sig fra andre
lønmodtagere, når det gælder risikoen for at få en række
kræftsygdomme?

Hele rapporten kan hentes her.

Kim Østerbye
Forbundsformand