Nyt vagtplanlægningssystem skal spare 5 millioner kroner om året

Kriminalforsorgen skal være bedre til at styre vagterne for at spare penge. Derfor er der kommet nye, landsdækkende retningslinjer for vagtplanlægning. Samtidig centraliseres tjenestelisterne. Projektleder Anne-Dorte Dev Burman lover, at det nye system vil sikre medarbejderne stor indflydelse på deres vagter.

Det er vigtigt, at man selv kan være med til at bestemme, når man holder fri.

Det hensyn er tænkt ind i de nye retningslinjer for vagtplanlægningen i Kriminalforsorgen, som er trådt i kraft på Sjælland og rulles ud til resten af landet i de kommende måneder.

Fremover bliver det muligt at ønske samtlige 22 vagter i en måned og få låst fire ønskefridage eller tre ønskefridage plus tre ønskefrivagter. Det er en forbedring i forhold til det gamle system.

Med de nye retningslinjer følger også it-systemet VIT, som gør det muligt for medarbejdere at fremsætte vagtønsker hjemme i sofaen via computer.

Systemet skal øge fleksibiliteten i vagtplanlægningen. Det er for eksempel målet, at systemet vil sikre, at alle får deres ønskefridage.

Projektleder for vagtplanlægningsprojektet Anne-Dorte Dev Burman siger: ”Man er stort set 100 procent sikker på, at få de fire dage. Vi planlægger at teste om antallet af dage kan sættes op, men det er klart, at jo flere bindinger, vi lægger ind i systemet, desto vanskeligere er det at få alle vagter til at gå op og at imødekomme alles ønsker. Derfor starter vi med fire dage.”

Hvis man alligevel ikke får sine ønsker opfyldt, tilbyder det nye system også en byttebørs.

Centralisering
Anne-Dorte Dev Burman er opmærksom på, at mange medarbejdere i dag er glade for at kende tjenestelisteføreren, og at der fremover, vil være længere afstand til denne person. Funktionen placeres ét sted i hvert område.

”Der er bekymringer for centraliseringen. Men det vil fortsat være folk, som man kender, og vi oplever andre steder – for eksempel på KF – at centralstyring  fungerer allerede. Jeg tror derfor, at folk på sigt bliver trygge ved den nye måde at gøre tingene på,” siger hun.

Dobbeltvagter
Der er også lavet nye retningslinjer for dobbeltvagter. Fremover bliver det muligt at tage fem af disse hver måned. Tjenestelisten vil hjælpe med at låse minimum tre dobbeltvager i den godkendte plan. Resten kan medarbejderen bytte sig til eller tage som ekstra vagter.

I lyset af den aktuelle bemandingssituation, vil det dog midlertidigt være muligt at tage flere dobbeltvagter

Besparelser
Det overordnede mål med det nye system er at spare penge og styrke fokus på arbejdstid.

Rigsrevisionen har nemlig kritiseret Kriminalforsorgen for ikke at være gode nok til at tænke på økonomi, når der vagtplanlægges. Derfor skal tingene være mere ensartede fremover.

Der skal frigives fem millioner kroner årligt til andre aktiviteter ved at gøre vagtplanlægningen mere lean, som det hedder i konsulentsprog.

Vagtplanlægningsprocessen skal optimeres, funktioner skal samles på færre hænder og overarbejdet skal begrænses. Det sidste punkt bliver dog nok vanskeligt at indfri i Kriminalforsorgens aktuelle situation. Rigsrevisionen kritiserer desuden Kriminalforsorgens brug af dobbeltvagter. De mener, at denne vagtform er en for stor belastning for medarbejderne.

”Den nye vagtplanlægning nedbringer ikke nødvendigvis antallet af dobbeltvagter, men vil begrænse vilkårligheden i antallet, og sikre at enkelte medarbejdere ikke stikker helt af i antallet af dobbeltvagter,” siger Anne-Dorte Dev Burman.

Af Søren Gregersen

HER BLIVER VAGTPLANLÆGNINGEN PLACERET
Område Sjælland: Pension Avedøre (her er de gået i gang)
Område Syddanmark: Områdekontoret i Kolding (klar til vagtplan oktober)
Område Hovedstaden: Ved Vestre Fængsel (klar til vagtplan november)
Område Midt- og Nordjylland: Ikke afklaret endnu (klar til vagtplan december)