Nyt skulderklap fra de indsatte til fængselsbetjentene

Det er en stor anerkendelse af vores medlemmers indsats. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter Kriminalforsorgen har offentliggjort resultatet af brugerundersøgelsen blandt de indsatte for 2015.

I undersøgelsen siger otte ud af ti indsatte, at de generelt har god kontakt til fængselsbetjentene. Helt præcist vurderer 78 procent af de 2.095 respondenter, at de i høj grad eller nogen grad har en god kontakt med fængselsbetjentene på deres afdeling. Det er altså kun hver femte indsat, som enten har en negativ kontakt eller svarer ‘ved ikke’ til spørgsmålet.

Det er tredje gang, at Kriminalforsorgen undersøger brugertilfredsheden blandt de indsatte.

Samarbejdet mellem indsatte og fængselsbetjente er i 2015 forbedret i forhold til 2014. I 2014 svarede 75 procent af de indsatte, at de havde en god kontakt med betjentene. Det tal er som nævnt nu 78 procent.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er glad for resultatet: “De indsatte, som overfalder betjente, udgør heldigvis et mindretal. Det meste af tiden er der et godt forhold mellem de to grupper,” siger han.

Formanden peger på, at fængselsbetjentens opgaver har ændret sig i forhold til tidligere. Nok går betjentene stadig rundt med nøgler, men i dag er det de relationer, som de skaber med de indsatte, der er det vigtigste.

“Nutidens fængselsbetjente og værkmestre løser en kompleks samfundsopgave på mange niveauer. Vi hjælper de indsatte med at komme ud af deres stofmisbrug. Vi giver dem meningsfuldt arbejde. Og vi støtter dem i at tage en uddannelse. På den måde har vi en væsentlig del af ansvaret for at resocialisere de indsatte til et liv uden kriminalitet,” siger Kim Østerbye.

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99


BRUGERUNDERSØGELSE
Kriminalforsorgen gennemfører hvert år brugerundersøgelser blandt sine klienter. Det vil sige indsatte i fængsler og arresthuse, klienter i tilsyn og beboere på Kriminalforsorgens pensioner.

Læs undersøgelsen her.