Nyt rejsehold undersøger værkmestrenes forhold

Fængselsforbundet har nedsat et rejsehold for at nuancere svarene fra forårets værkmesterundersøgelse.

Kriminalforsorgens værkmestre er presset på opgaver og ressourcer. Sådan lød budskabet fra værkmestrene, da Fængselsforbundet spurgte til deres arbejdsvilkår i en spørgeskemaundersøgelse tidligere på året. En undersøgelse som mundede ud i rapportenVærkmestrenes arbejdsvilkår.

For at få syn for sagen har forbundet nedsat et rejsehold til at følge op på konklusionerne, og få konkrete input til det fremadrettede arbejde med værkmestrenes forhold. Rejseholdet består af forbundssekretær Allan Kjær, tillidsrepræsentant Ronnie Gram fra Nørre Snede og tillidsrepræsentant Lars Mogensen fra Møgelkær.

I går var turen kommet til Jyderup Fængsel og Nyborg Fængsel. Forleden var rejseholdet i Enner Mark Fængsel og Søbysøgård, og 9. november besøger de Vestre Fængsel og Direktoratet for Kriminalforsorgen.