Nyt om arbejdsmiljø

logo arbejdsmiljø

Nyt om arbejdsmiljø

Ny forskning om tilrettelæggelse af
tjeneste
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udsendt
faktaark nr. 53 om igangværende forskningsprojekt med fleksibel
tjenestetilrettelæggelse – læs faktaarket
her

Ny hjemmeside om Arbejdsmiljøorganisationen
(AMO)

LO har udviklet en ny hjemmeside, hvor man kan orientere sig i
de nye regler om  Arbejdsmiljøorganisation, alt efter
størrelse på virksomheden. Siden er særdeles overskuelig at
navigere i og kan lette arbejdsmiljørepræsentanters mulighed for at
finde relevante regler. Siden kan findes her

I løbet af kort tid vil det også være muligt at åbne hjemmesiden
på IPad og IPhone.

Fængselsforbundets uddannelsesdage i september og
oktober 2011

Der deltog i alt 141 valgte og udpegede i uddannelsesdagene og
tilbagemeldingerne tyder på at det blev oplevet meget positivt fra
alle sider at dagene blev holdt regionalt. Fængselsforbundet er
glade for den store interesse for at deltage og det engagement i
arbejdsmiljøarbejdet som vi oplevede fra deltagerne.

Tak til tjenestestederne/ lokalafdelingerne KF, Nyborg, Renbæk,
Østjylland og Kragskovhede, der hjalp os med det praktiske.

De 4 hurtige om social kapital

Flere har efterlyst et nemt anvendeligt værktøj, som man kan
arbejde med, som arbejdsmiljørepræsentant, vedr. måling af social
kapital på arbejdspladsen. Det værktøj som vi, indtil videre, vil
anbefale til formålet kan I se her

Der findes meget andet godt materiale om trivsel og social
kapital på www.arbejdsmiljøweb.dk

 

Med venlig hilsen

Ina Rasmussen
Fængselsforbundet