Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 6 – juni 2010

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 6 – juni 2010

Læs i dette nr. om:

  • Fyldte fængsler og arresthuse
  • Alt optaget på Vestre
  • Kontakt og åbenhed er alfa og omega
  • Indførelse af træningstilstandsprøve i Kriminalforsorgen

og meget andet.

Se fagbladet
her

 

Kim Østerbye
forbundsformand