Nyt lønsystem

Nyt lønsystem

Fængselsforbundet har indgået en aftale med Personalestyrelsen og
Direktoratet for Kriminalforsorgen om et nyt lønsystem for det
uniformerede personale. Aftalen giver en lønstigning til alle og
engangsvederlag i år til alle, der er fastansat. 

Det nye lønsystem træder i kraft den 1. januar 2012, men
allerede den 1. april 2011 udmøntes 43 mio. kr. som
engangsvederlag. Puljen skal dog først forhandles med direktoratet
og kan derfor ikke forventes til udbetaling pr. 1 april. 

I forbindelse med overgangen til et nyt lønsystem den 1. januar
2012 udmøntes lokalt yderligere 16 mio. kr. som engangsvederlag,
der forhandles lokalt mellem tillidsrepræsentanterne og
ledelsen. 

I forbindelse med overgangen til et nyt lønsystem er alle sikret
en lønstigning. For fængselsbetjente og værkmestre vil det give en
årlig mindste lønstigning på mere end 7.000 kr. For mellemledere og
ledere er den årlige mindste lønstigning knap 5.000 kr. De årlige
merudgifter ved denne aftale udgør mere end 21 mio. kr. 

Det betyder, at der frem til 1. januar 2012 udmøntes mere end 80
mio. kr. eller med andre ord: En forbedring af lønsummen med ca.
7,5 %. 

Fængselsforbundet er tilfreds med, at det efter lange
forhandlinger nu er lykkedes at få en aftale om et nyt lønsystem,
der sikrer alle medlemmer en markant lønfremgang. 

Aftalen skal suppleres med centrale forhåndsaftaler, der blandt
andet skal indeholde kriterier og form for tillæg. 

Ved siden af aftalen om et nyt lønsystem er der indgået en
pensionsaftale, der sikrer os en pension efter lønramme
20. 

Vi siger nu farvel til et lønsystem, hvor vi kender lønnen fra
den dag, vi bliver ansat til den dag, vi går på pension. Det er
vigtigt, at det nye lønsystem ikke skaber unødig uro på vores
arbejdspladser. Derfor er det også vigtigt, at det nye lønsystem
opleves gennemskueligt, åbent og retfærdigt. Fængselsforbundet vil
bruge resten af året på at sikre dette og  informere om og
implementere det nye lønsystem. På årets generalforsamlinger vil vi
orientere mere om det nye lønsystem.

 

Kim Østerbye
forbundsformand