Nyt fra Tjenestemændenes Forsikring/Forsikringsagenturforeningen

Nyt fra Tjenestemændenes
Forsikring/Forsikringsagenturforeningen

Kære alle afdelinger i Forsikringsagenturforeningen

Godt nytår!!

Forsikringsagenturforeningen / Tjenestemændenes Forsikring
opstiller bestyrelsesmedlem Jørn Rise ved valget til
repræsentantskabet i Tryghedsgruppen Region Sjælland.

Valget afvikles i perioden 17. – 31- januar 2011. Du kan få flere
informationer her

Venlig hilsen

Anja Skovly Hansen
Kontorfunktionær

Forsikringsagenturforeningen
Søndermarksvej 16
2500 Valby