Nyt fra Etatsudvalgets Fritidsudvalg om studieture 2011 – 2012

Nyt fra Etatsudvalgets Fritidsudvalg om studieture 2011 –
2012

Så er det blevet tid til at overveje ansøgninger om støtte til
studieture for region 3 og 4 – læs nærmere om vilkår for tilskud og
frister her

Med venlig hilsen

Ina Rasmussen
Forbundskasserer