Nyt faktanotat

Fængselsforbundets faktanotat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen.

Seneste nyt – juni 2013 – er:

Strafmassen – det samlede antal måneder som domstolene idømmer – stiger. Det tyder på, at der kommer yderligere pres på Kriminalforsorgens institutioner.

Belægget er fortsat højt. Det ligger på 96,1 procent i årets første fire måneder. Belægget er højest i arresthusene på Sjælland og i de åbne fængsler.

Sygefraværet blandt fængselsbetjente falder; primært blandt langtidssyge. Niveauet er dog dobbelt så højt i forhold til statens øvrige medarbejdere.

Læs faktanotatet her.