Nyhedsbrev fra Bo Yde Sørensen

Kære kollega

Som de fleste af jer ved, skal Fængselsforbundet vælge ny forbundsformand på vores kongres den 21.- 22. maj 2019.

Jeg har, efter mange og lange overvejelser, valgt at stille mig til rådighed for posten.

Forbundets hovedbestyrelse har enstemmigt indstillet mig til valget på kongressen. Det er jeg naturligvis beæret over. Men jeg er ligeledes meget ydmyg i forhold til den opgave, jeg måtte stå overfor. Nemlig at skulle repræsentere jer alle.

Det er en post, som man skal have den dybeste respekt for.

Jeg mener, at jeg besidder de kompetencer, det kræver at kunne varetage opgaven. Ellers havde jeg ikke stillet mig til rådighed.

Jeg har været tillidsrepræsentant gennem en årrække i Nyborg, hvor jeg uanset konsekvenserne, stod fast på kollegernes rettigheder.

Jeg har været forbundssekretær på forbundskontoret gennem flere år, og har således et fuldt kendskab til maskinrummet i Fængselsforbundet. Jeg har så at sige arbejdet mig gennem alle sider af det faglige arbejde.

Mit sigte, måtte jeg blive valgt, vil være Medlemmernes virkelighed i fokus. Den virkelighed som I, vores medlemmer og kolleger står i, skal være vores guideline.

Fængselsforbundet skal i alt, hvad vi gør huske at tænke: Hvad er der i det her for vores medlemmer? Giver det mening for medlemmerne?

Fængselsforbundet skal i øjenhøjde med vores medlemmer igen. Jeg ønsker, at de tillidsrepræsentanter, som I vælger til at varetage jeres interesser på de enkelte tjenestesteder, skal vægte og værdsættes fuldt ud, når de sidder i forbundets organer. Kun således, og ved at være i dialog med jer, kan forbundet sikre, at vi altid er på omgangshøjde med jer, vores medlemmer; rygraden i forbundet.

Måtte Fængselsforbundets kongres pege på mig som forbundsformand, så garanterer jeg at blive den formand, der repræsenterer alle, og ikke blot en formand, der sidder ved et skrivebord langt væk fra virkeligheden.

Med venlig hilsen

Bo Yde Sørensen
Stedfortrædende forbundsformand