Nyeste faktanotat om Kriminalforsorgen

Nyeste faktanotat om Kriminalforsorgen

Trods efterårets rekrutteringskampagne er der stadig problemer
med at skaffe medarbejdere nok til de ledige stillinger i fængsler
og arresthuse.

Det kan man læse i seneste udgave af faktanotatet, hvor Dansk
Fængselsforbund har samlet fakta om udviklingen i
Kriminalforsorgen.

Det fremgår af notatet, at Kriminalforsorgen i løbet af de
sidste to år har mistet omkring 200 fængselsfunktionærer. Hvor der
for to år siden var ca. 3.200 fængselsfunktionærer, så er der kun
3.000 i år målt i antal fuldtidspersoner. Det er Kriminalforsorgens
målsætning at fastholde det samme antal medarbejdere.

Det fremgår også af notatet, at fængselsfunktionærernes
sygefravær er meget højt. I 2008 har fængselsfunktionærerne i
gennemsnit haft 22 sygedage. Kriminalforsorgens målsætning er 17
dage på de lukkede fængsler, 13 dage på de åbne fængsler og 15 dage
på arresthusene.

Også antallet af nedslidte fængselsfunktionærer er højt. I 2008
har 49 kollegaer fået en helbredsbetinget afskedigelse. Mod 34 i
2007. Risikoen for nedslidning i Kriminalforsorgen er tre gange så
stor som på det øvrige arbejdsmarked. Nedslidte medarbejdere
udløser årligt helbredsbetingede pensioner for ca. 70 mio. kr.

Du kan læse hele faktanotatet her

Kim Østerbye
Forbundsformand