Nye tal for udviklingen i Kriminalforsorgen

Fængselsforbundets faktanotat samler forskellige fakta om udviklingen i fængsler og arresthuse.

Seneste nyt er:

  • Belægget i Kriminalforsorgen er faldet fra 97 procent i 2013 over 94 procent i 2014 til 92 procent i 1. kvartal 2015.
  • Strafmassen falder også. Det tyder på, at presset på Kriminalforsorgens institutioner aftager yderligere.
  • Antallet af volds- og trusselsepisoder mod Kriminalforsorgens medarbejdere stiger.
  • Volden mellem indsatte stiger.
  • Sygefraværet blandt fængselsbetjente stiger. Sygefraværet er mere end dobbelt så højt i forhold til statens øvrige medarbejdere.
  • Antallet af nedslidte fængselsbetjente er fortsat meget højt. Risikoen for nedslidning er fire gange højere i forhold til gennemsnittet på arbejdsmarkedet.

Læs Fængselsforbundets faktanotat her.