Nye tal for lønudviklingen

Nye tal for lønudviklingen

Danmarks Statistik har offentliggjort tal for lønudviklingen i
staten fra februar 2010 til februar 2011. 

Den faktiske lønudvikling er målt til 2,0 procent. I samme
periode var der aftalt lønforbedringer på 1,1 procent. 

Dvs. at reststigningen er 0,9 procent, og det svarer til det,
der blev skønnet i CFU-forliget. 

Lønudviklingen i staten er noget lavere end i det seneste
kvartal (4. kvt. 2010). Her var den statslige lønstigning 2,5
procent.

Læs evt. mere her http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR231.pdf

Kim Østerbye
Forbundsformand