Nye etiske retningslinjer

Hvordan sikrer man, at vi finder balancen mellem de krav, som der stilles på en arbejdsplads som vores? Det er baggrunden for, at Fængselsforbundet har udarbejdet arbejdsetiske retningslinjer.

Retningslinjerne har til formål at skabe et fælles grundlag for forbundets medlemmer i deres professionelle virke i Kriminalforsorgen.

Retningslinjerne er netop blevet opdateret.

Retningslinjerne har til formål at skabe et fælles grundlag for forbundets medlemmer i deres professionelle virke i Kriminalforsorgen.

Retningslinjerne er netop blevet opdateret.

Du kan se pjecen her