Nyborg valgte medbestemmelse i vagtplanlægningen

Personalemanglen i arresthuse og fængsler trækker nye tiltag med sig, der ikke altid er lige populære. I Nyborg Fængsel har de valgt at tage et varslet indgreb om 12-timersvagter i egne hænder for at få indflydelse.

Hvis fængselsbetjentes hurtige skridt og oplåsende hænder genererede grøn energi, ville klimaproblemerne være noget mindre i Danmark. Der er pres på alle steder, og når personalemanglen ikke bliver mindre, bliver presset det heller ikke.

Martin Sørensen er tillidsrepræsentant i Nyborg Fængsel, og ser det som sin vigtigste opgave at forsøge at sikre, at presset ikke bliver ulideligt for kollegaerne. Da han sammen med områdetillidsrepræsentanten fandt ud af, at et tiltag om 12-timers vagter var under opsejling, gik han derfor i gang med at overveje mulighederne.

”Vi kunne vælge at gøre ingenting og bare vente. Vi kunne vælge at sætte os imod 12-timersvagterne og dermed ingen indflydelse have. Eller vi kunne vælge at sige, at vi gerne ville være med til løsningen og dermed få indflydelse på det endelige resultat,” siger Martin Sørensen.

Færre store ændringer
Udspillet var i første omgang skruet sådan sammen, at en stor del af vagterne blev erstattet af 12-timersvagter, mens de delte vagter blev lavet om, så de lå fra klokken 8-16, 16-24 og 24-08 og altså forrykket fra de eksisterende, der lå fra klokken 7-14, 14-21.30 og 23-07.

”Jeg syntes, der var for mange drastiske ændringer i udspillet. Derfor indkaldte områdetillidsrepræsentant Brian Kristiansen og jeg vores kollegaer til et møde. Vi ville gerne drøfte mulighederne, høre deres ønsker og derefter komme med vores eget forslag til ændringer i vagtplanen,” siger Martin Sørensen.

Der blev nedsat en gruppe, og derefter gik Martin Sørensen i gang med at arbejde på et udspil, der var mere i tråd med kollegaernes behov.

”Jeg tog opgaven meget alvorligt. Det er jo folks fritid, man står med mellem hænderne,” siger tillidsrepræsentanten.

Står bedre nu
Martin Sørensens udspil til en vagtplan med 12-timersvagter bibeholdt de oprindelige delevagter i modsætning til det første udspil. Samtidig er sekstimersvagterne blevet fjernet efter ønske fra kollegaerne. I stedet for en vagtplan med rene 12-timersvagter og for store ændringer, står de altså i Nyborg Fængsel med en vagtplan, de selv har haft indflydelse på.

”Jeg har haft et godt samarbejde med institutionschef Henrik Marker, og jeg synes, vi er nået frem til en god løsning inden for rammerne. Men det er klart, at det her tiltag ikke er lavet for at skabe arbejdsglæde blandt mine kollegaer. Det er født ud af personalemangel, og derfor bliver det da heller ikke mødt med jubel. Men vi står et bedre sted nu, end hvis vi bare havde taget, hvad der kom, uden selv at have en finger med i spillet overhovedet,” siger Martin Sørensen og fortæller, at de havde besøg af forstærkningsholdet et par dage op til, at den nye vagtplan trådte i kraft, fordi der var optakt til oprørsstemning at spore blandt de indsatte.

”De indsatte bliver nu låst inde klokken 19.30 i stedet for klokken 21. Men de har faktisk taget det pænere, end vi troede. Som en af dem sagde, så har vi valgt et godt tidspunkt, fordi det alligevel er tidligt mørkt,” siger han.

Det hele er dog endnu meget nyt. Tillidsrepræsentanten vil fortsat arbejde på at forbedre den model, der nu ligger til grund for vagtplanlægningen.


HVORDAN PÅVIRKER DEN NYE VAGTPLAN DE ANSATTE I NYBORG FÆNGSEL?

Karina Hansen, Begrænset fællesskab
”Jeg har forståelse for, at der er personalemangel, og man må gøre noget. Men det har været en svær proces. Det er gået meget hurtigt, og det har skabt usikkerhed. Men jeg tror faktisk, det bliver godt. Jeg kører med rene 12-timers vagter, og på den måde får jeg flere fridage. Jeg er positivt stemt.”

 

Morten Larsen, Sygeafdelingen
”Jeg blev temmelig vred og frustreret over det her tiltag. Det er ikke fordi, jeg ikke har forståelse for problemerne og ideen bag. Men min kone arbejder her også, og den nye vagtplan med 12-timersvagter gør, at vi har svært ved at få det til at hænge sammen. Vi har børn på to og fem år, og før kunne vi skiftes til at være på arbejde. Det kan vi ikke længere. Det er blevet noget mere ufleksibelt, og VIT gør det ikke lettere. Vi bruger virkelig meget energi på at bytte vagter for at få hverdagen til at hænge nogenlunde sammen. Så min kone er begyndt at lede efter nyt arbejde.”

 

Mohammed Ali, Arresten
”Jeg tog det egentlig stille og roligt, da jeg fik det at vide, for der sker jo ændringer hele tiden. Men nu kan jeg godt se, at vi løber noget hurtigere. Vi skal løse flere opgaver på kortere tid, særligt omkring det tidspunkt, hvor de indsatte bliver låst inde i cellerne. Men jeg synes, det har været en god proces, også med ledelsen, når der nu skal en ny model til.”

 

Ulrik Pedersen, Vagthavende
”Det var rigtig godt, at vi blev inddraget i processen, så beslutningen ikke bare blev trukket ned over hovedet på os. Men det skabte stadig en del usikkerhed. Det går hårdest ud over dem med små børn. Men her efter små to uger, tror jeg faktisk de fleste har fået det til at fungere. Jeg er en af dem, der er mindst ramt, fordi jeg sidder i administrationen og stadig har ti ottetimersvagter om måneden.”

Af Maria Hamilton