Ny undersøgelse: Alenearbejde får én ud tre til overveje jobstop

Der er stadig for meget alenearbejde i fængsler og arresthuse. Det faktum får hver tredje fængselsbetjent til at overvejer andre jobs. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af Fængselsforbundet.

31 procent svarer i undersøgelsen, at de ’nogle gange’ eller ’ofte’ overvejer at skifte job på grund af alenearbejde.

Har omfanget af alenearbejde fået dig til at overveje at skifte job?
Undersøgelsen viser også, at 23 procent af forbundets medlemmer har
haft alenevagter på deres tjenesteplan inden for den seneste
arbejdsmåned.

Har du haft alenevagter inden for den seneste arbejdsmåned? (Med
alenevagter henvises til vagter på din tjenesteplan, hvor du er alene
med de indsatte i mere end halvdelen af vagten)
Herudover peger mange på, at de arbejder alene, enten fordi
tjenesteplanen bliver ændret eller på grund af sygdom.

Alenevagterne er mest udbredte i åbne fængsler, men også i lukkede
fængsler svarer 12 procent, at de har haft alenevagter inden for den
seneste arbejdsmåned. Undersøgelsen viser således, at alenevagter
tilsyneladende også anvendes i udbredt grad på afdelinger, hvor det
anses som ”uhensigtmæssigt.”

Læs hele rapporten her.