Ny struktur skal sikre forbundet størst mulig indflydelse

Fængselsforbundets kongres har i dag besluttet at ændre forbundets struktur. Målet er at sikre medlemmerne størst mulig indflydelse i forhold til arbejdsgiveren. Samtidig skal reorganiseringen sørge for en mere professionel medlemsservice.

Baggrunden for reorganiseringen er Kriminalforsorgens nye struktur med fire områder, hvor ansvar, opgaver og kompetencer er samlet. Strukturen betyder, at Fængselsforbundets organisation ikke længere matcher den måde, Kriminalforsorgen er indrettet på. Hverken når det gælder samarbejdsudvalg eller andre påvirkningskanaler.
 
Fremover er forbundet derfor bygget op efter fem organer: Kongressen. Hovedbestyrelsen. Forbundsledelsen. Et forretningsudvalg. Og syv afdelinger på områdeniveau. 

Herudover vil der stadig være tillidsrepræsentanter lokalt. Og det vil fortsat være muligt  at opretholde lokalafdelingerne.
 
De syv nye afdelinger består af fire områdeafdelinger for Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark og Midt- og Nordjylland. Desuden vil der være en lederafdeling, en afdeling for Grønland og en afdeling for Fiskeridirektoratets tjenestemænd.

Læs mere om forbundets nye organisation på vores hjemmeside her

Valg til forbundsledelsen
På kongressen i Nyborg var der også valg til forbundsledelsen. Kim Østerbye blev genvalgt som forbundsformand. Bente Benderska, Heidi Olsen, Bo Yde Sørensen og René Larsen blev genvalgt som forbundssekretærer. Desuden blev Allan Kjær valgt som ny forbundssekretær.