Ny lov: Arbejdsgiveren skal imødegå vold i fritiden

Efter flere episoder med vold og chikane mod offentligt ansatte i fritiden har Folketinget nu skærpet arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgiverens ansvar stopper ikke længere, når medarbejderen går ud ad døren fra arbejdspladsen. Arbejdsgiveren har fremover også ansvar for, at medarbejderen undgår chikane i fritiden.

Lovændringen har i høj grad relevans for Fængselsforbundets medlemmer. I 2013 viste en undersøgelse blandt vores medlemmer, at hver tredje har oplevet chikane i fritiden. Dette problem er blevet bemærket fra politisk hold: I lovforslaget nævnes fængselsbetjente som det første eksempel på en faggruppe, der ofte udsættes for vold og chikane.

Arbejdsgiveren skal konkret vurdere risikoen for vold, fastlægge retningslinjer for at håndtere volden og følge op på volden, når det sker.  Lovændringen gælder også chikane fremsat på sociale medier, ligesom trusler mod den ansattes familie eller andre nærtstående personer er omfattet.