Ny dom fra EF-domstolen om ferie og sygdom

Ny dom fra EF-domstolen om ferie og sygdom

EF-domstolen har den 10. september 2009 truffet en principiel
afgørelse om arbejdstageres ret til erstatningsferie i tilfælde af
sygdom under ferien.

Læs LO’s cirkulære om fortolkningen af dommen
her

Læs EF-dommen af 10. september 2009
her

På baggrund af dommen kan man have ret til erstatningsferie i
tilfælde af, at man skulle blive syg under sin ferie.
Fængselsforbundet skal derfor opfordre medlemmer, der bliver syge
under deres ferie til:

 • At kontakte en læge med henblik på at fremskaffe dokumentation
  for sygdommen
 • At sygemelde sig på behørig vis til sit tjenestested
 • At raskmelde sig på behørig vis til tjenestestedet og samtidig
  give besked om, hvorvidt man afholder resten af den planlagte ferie
  eller står til rådighed for arbejdspladsen i perioden samt
 • At søge sit tjenestested om erstatningsferie for den ødelagte
  ferie 

Det bemærkes, at der nok skal være tale om sygdom af en vis
alvorlig karakter, ligesom sygdommen skal have betydet, at man har
været ude af stand til at afholde sin ferie før man vil kunne være
berettiget til erstatningsferie. Det kan også have betydning om der
er tale om den 5. eller 6. ferieuge.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand