Nu kan du søge job på det nye udrejsecenter

Fra 1. februar 2015 bliver fængselsbetjente en del af driften på Udrejsecenter Sjælsmark – et udrejsecenter for afviste asylansøgere. Udrejsecenteret placeres på den tidligere Sjælsmark Kaserne og vil huse mellem 400 og 700 beboere.

Der vil blive tale om en ny institutionstype i Kriminalforsorgen, som hverken er en varetægts- eller afsoningsinstitution, men derimod et asylcenter, hvor der gælder helt andre regler for opgavevaretagelsen og håndteringen af beboerne.

Fængselsbetjentenes primære opgave er at sikre orden og tryghed – blandt andet adgangskontrol og rundering – samt de almindelige opgaver forbundet med indkvarteringsopgaven såsom indflytning og udflytning.

Arbejdsopgaverne vil forudsætte godt kendskab til relationsarbejde samt evner til at understøtte beboerne i deres almindelige livsførelse. 

Arbejdsvilkårene vil ligne Kriminalforsorgens øvrige institutioner med døgnbemanding. Det vil sige, at der bliver tale om 12-timersvagter – og derudover vil man få tildelt et funktionstillæg. Der vil være mulighed for at vende tilbage det gamle tjenestested efter en periode.

Interesserede i stillingerne kan få mere at vide på to informationsmøder, der afholdes på Københavns Fængsler den 12. november 2014 kl. 12.30-13.30 og kl. 14.30-15.30. Informationsmøderne er åbne for alle, og tilmelding kan ske til HR-medarbejder Toke Rasmussen pr. mail på: toke.rasmussen@kriminalforsorgen.dk.