Nu går nylønsforhandlingerne i gang

Årets nylønsforhandlinger er skudt i gang. På Kriminalforsorgens intranet er der lagt en nyhed, information og indstillingsblanket ud.

Rammen er en smule højere end sidste år, men det ændrer ikke afgørende ved, at forhandlingerne også i år bliver vanskelige. Fængselsforbundets tillidsfolk vil selvfølgelig gøre alt, hvad de kan for at opnå det bedst mulige resultat til medlemmerne.

Forhandlingsrammen – sammen med de overenskomstaftalte generelle lønstigninger på 1 procent i april 2017 og 1,5 procent i december 2017 samt inflation, der aktuelt er på 0,1 procent – giver dog udsigt til en markant reallønsfremgang næste år.

Reguleringsordningen sikrer desuden, at hvis de offentlige ansattes lønudvikling har ligget under de privatansattes, vil der ske en efterregulering til april. Det modsatte gælder, hvis de offentlige ansattes lønudvikling mod forventning ligger over de privatansattes.

Områdedirektørerne har forhandlingskompetencen på arbejdsgiversiden for området, og forbundets fællestillidsrepræsentanter har modsvarende forbundets forhandlingskompetence for løngrupperne 1 til 3 i områderne. Løngrupperne 5 til 7 forhandles af forbundssekretær Bente Benderska, mens uniformeret personale i direktoratet forhandles centralt af forbundet.

Hvordan kommer man i spil til et tillæg?
Nylønsforhandlingerne gennemføres mellem forbundets tillidsrepræsentanter og arbejdsgiver fra 18. november og året ud.

Forbundet aftalte sidste år med direktoratet, at der anvendes en fælles blanket til indstilling om nyløntillæg. Indstillinger kan derfor foregå på to måder. Enten ved en indstilling fra ledelsen eller ved en indstilling til forbundets tillidsrepræsentanter. Alle indstillinger bliver behandlet fortroligt.

Alle uniformerede ansatte kan lave en egenindstilling, hvis man ønsker at komme i betragtning til årets lønforhandling eller man kan indstille kollegaer direkte til forbundets tillidsrepræsentanter.

Indstillingsblanket kan findes på intranettet eller hentes her.

Deadline for indstillinger er den 18. november.

Der sker først en prioritering på baggrund af de indsendte indstillinger, dernæst en forhandling og til sidst en udmøntning.

Indstillingerne skal begrundes og kan tage udgangspunkt i de udmeldte kriterier. Der kan indstilles til henholdsvis kvalifikationstillæg, rekrutterings- og fastholdelsestillæg, funktionstillæg, engangsvederlag, oprykning fra løngruppe 2 til 3 samt ændringer af medarbejderens pensionsforhold.

Forbundet prioriterer varige tillæg.