Nordiske Fængselsfunktionærers Unionsmøde (NFU) i Finland

Nordiske Fængselsfunktionærers Unionsmøde (NFU) i Finland

De nordiske fængselsfunktionærers faglige organisationer
afholdt unionsmøde den 9. – 13. juni 2007 i Finland.

Repræsentantskabet der består af organisationsrepræsentanter fra
de fem nordiske lande, Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark
skiftes til at være værter for unionsmøde hvert 3. år og samtidig
arrangeres der en konference, hvor ledelsesrepræsentanter fra alle
landene inviteres til at debattere udviklingen i den nordiske
kriminalforsorg med organisationerne.

I forbindelse med årets møde blev der endvidere valgt en ny
formand for NFU, da den hidtidige leder, den norske forbundsformand
Roar Øvrebø, nu skal fratræde til en velfortjent pension. En stor
tak for hans kæmpe arbejde siden 1985 i NFU. Roar Øvrebø blev på
årets møde udnævnt til æresmedlem af NFU.
Ligeledes blev Dansk Fængselsforbunds tidligere forbundskasserer
Christian Smedegaard hædret for sin mangeårige indsats i
NFU-repræsentantskabet med et fornemt æresmedlemsskab.

Den danske forbundsmand Kim Østerbye blev enstemmigt valgt til
ny leder af NFU og dermed overtog Danmark både formandskabet og
sekretærposten i NFU.

Der er fortsat masser af områder, hvor vi i norden ser ret ens
på tingene. Det gælder hele uddannelsesområdet, forholdene for de
indsatte, løn og ansættelsesvilkår, samt den politiske påvirkning
af de forskellige landes regeringer således at der fortsat kan være
fokus på Kriminalforsorgen. Samtidig kæmper vi i fællesskab mod de
samme ting:

  • Et belastet arbejdsmiljø
  • Stort sygefravær
  • Besparelser i normeringer
  • Rekrutteringsvanskeligheder
  • Trusler om privatisering af fængsler og transport af
    indsatte
  • Dårlig løn og
  • Utilstrækkelig uddannelse

Forbundsformand Kim Østerbye udtaler, at det er med stolthed at
Danmark nu står i spidsen for det nordiske samarbejde. Det er en
post der forpligter og vi vil fortsætte den politiske linie der
allerede nu er fastlagt i den nordiske fagbevægelse.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand